آوای شعر من

بایگانی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۳/۰۶/۰۸
    .
محبوب ترین مطالب
  • ۹۳/۰۶/۰۸
    .
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات

۱۸ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۳ ، ۱۳:۳۲
داوود جمشیدیان

برای الناز دوست ادبی ام  که نام ویادش برای همیشه در خاطرم جاودان خواهد ماند . آشنایی و تقابل دو دوست در عرصه شعر و ادب ، هردو لُر تبار و هردو لُر زبان ، یکی از نسل جدید و فرزند کوه دنا کهگلویه و بویر احمد و دیگری ازنسل سالهای نه چندان دور و فرزند زردکوه بختیاری و هردو ازتبار همزادان بزرگ تاریخ ایران زمین .                                                                                                                                                          

شاهکاری دیگر در ادبیات بختیاری:

 

دُدَر دِنایی وُ کُربختیاری

 

 تو دودَر دِنایی ، مو کُرِ بختیاری                  

تو کوگِ بویر احمد ، مو شیرِ آسماری 

 مومندیر کلوسُم ، تو بو عطرِ چویلی 

مو عاشقِ تیاتُم ، مَیَر خَوَر نداری ؟        

 تو سولِ کهگلویه ، مو عشقِ مالمیری

توچی اَفتو ایمَهنی،که ویدی وا دیاری                                                           

 مو بیقرارِت مَندَم ، تو ویدی مِن خیالوم 

مو دشتِ سوزِ عشقِت ، تو گُل وِ مَرغزاری
 مو دل بستم وِ عشقِت که مَهنی مِنِه ویروم   

همش وِ ویرتُم مو ، پَه سیچه دَنگ دراری ؟                                             

 بِل تا بیام بیوفتُم وِری برگِت بشینُم               

تو برگِ گُل اووی وُ   مو شونَمِ بهاری                                                 

موبیت گودُم زِوصفِت تو هم خَشی وا بی مو     

دَسِت بِنِه مِن دَسُم بریم مِن وارگه پاری                                                         

 خَش ویدی مِن دِلِ مو  ، دُنیامِه تازه کِردی       

چه دنیای  قشنگی !،   دنیای  بیقراری   .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

        شب یلدای  1393   - - - - -  داوود جمشیدیان لجمیراورک                                                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                               

۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۳ ، ۰۹:۳۳
داوود جمشیدیان

 

 

بازُفت ، نگین بختیاری که دیدنش هر بیننده ای را به وجد می آورد  .

 

 

بازُفت  چَندی   قشنگه  مِن  دلِ  بختیـــــــاری !

چی   ا فتویی  ایَمهنه که  ویده  وا دیــــــــاری

هر  موسِمــش  یه رنگه، سوز و سفـید و زردِ

فصل  دیش   که  مَنده  پُر  ز گُلِ  بهــــــــاری

مِنهِ  گرما   تُووِسون  هواش ایگــوی چی  برفه

فصل  خزون  که  ایـــــا  وابلگایی  چی  پاری

هر فَی وِ  مِن زمستــــون هی برف وِریش ایباره

من  ویرت  هی  ایمهنه   همش  وِ  یادگـــــاری

بیو  بریم  وابا  یک  تا  بـــــــــــــازفتِ   بِوینیم

په مندیر چه  مندی؟ بکن  دی  گــــــردِ  واری

ای  مالِ هفت و چارُم داریم  ایـــــایم  وِ سیلت

زی تر بیو دیاری مُردیم ز بیقــــــــــــــــراری .

 

دی ماه 1393 داوودِ جمشیدیان مُتِخَلِص به مَجنونِ بختیاری

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۳ ، ۱۱:۲۹
داوود جمشیدیان

 

 

برای فولادشهر ، شهر لحظه ها و خاطرات ماندگار که هرگز خاطراتش در گذشته ها محونمی شوند.

 

 

حدیث  بیکـــــــــرانی  شهر  فولاد

 

نگینی در جهانی  شهــــــــر فولاد

 

اگر خواهی  که  در وصفت  بگویم

 

عروس اصفهانی شهـــــــــر فولاد

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۳ ، ۱۱:۲۸
داوود جمشیدیان

 

 

دلُمه غم گِرِدِه  وام ساز نیــــــاره

 

چه کُنُم وا ای دِلُم  طاقت  نداره؟

 

یا برینُم  تی گُلُم ، یا  گُل بیارین

 

اَر نیارین  گُلُـــــمِِه دِلِ  مو زاره

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۳ ، ۱۱:۲۷
داوود جمشیدیان

مو بختیاریُم وو وِ بختیاری بیدَنُم افتخار ایکنُم،وِ کوچیری وِم یاددادِن که سینه نامردِ نشونه بِگِرُم، نه پشتِ مردِ .

 

 

 

سلام    ای   سرزمین  بختیـــــــــــاری

چه   خو   کِردی   اویدی   وادیــــــاری

تو   از  نسل    بزرگ   آریـــــــــــــایی

همو  نسلی  که    بخت کِرد  واتو  یاری

شکوهِت    لاله هـــــــــــای    واژگونه

غرورِت  زرد کوه   و   آسمـــــــــاری

دیارِت     مهد   مردان  دلیــــــــــــــــرِ

بنـــــــــازُم  عزم   و ایمونی   که داری

سرای   لاله هــــــــــــــــــای   انقلابی

حدیث   بی   مثالِ  روزگــــــــــــــاری

 وِ  عزم  و رزمت،دنیــــــا شوکه اووِی

تو یاد دادی  وِ مـــــــــــردُم  سربداری

ببـــــــــــــــــــــالد رهبر فرزانه  از تو

که دائم مردِ جنگی    بختیــــــــــــــاری

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۵۳
داوود جمشیدیان

 

 

شیرهای زرد و رام نشده بختیاری از بیشه زار ایل بزرگ و ولایتمدار بختیاری آماده نبرد با دشمنان

ایران و انقلاب اسلامی و گوش به فرمان رهبر عزیز انقلاب حضرت امام خامنه ای هستند .

  ( جانم  فدای رهبر )       ای رهبر آزاده  ،  آماده ایم ، آماده .

 

 

مو  شیرِ  بختیاری  ،  زِه  دِلِ  کوهِ  زردُ م

      چی  کوهِ سخت ایمَهنُم و محکمی چی بردُ م      

مو عاشق  امـــــــــــــا مُم  مطیع امرِ رهبر

بنیامین و  اوبامان  ، اینُم  مِن جیو ایگــــردُم

مو زِ  همو گپو نُم  از  دِلِ  زرد   کو هـُــــــم

 مو   یا د گارِ   جنگُم  ،  و دشمن   نیگُدَ ردُ م

حدیثِ   دشتِ  سُهرِ  لا له  وا ژگو نـــُــــــم

مو  گو  سردارِ جنگم ، وا  ای  لباس  مردُ م

 شا عر یُم     بسیجی    ز    ایلِِ    بختیا ری

جانباز   انقلابُم   ،  وا  ا ی که  مو  لِو ردُ م

ای  رهبرِ آزاده  ، تفنـــــگ دا رُ م  مِن  دَسُم

فرمان  بده  امـــــــــــــــــاما ، آما ده نبردُ م

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۵۰
داوود جمشیدیان

 

 

تیه  کال   مالـِـــــــــمون  وَس  مِن خیالُم

کــاشکی   چی نِسَه  اُوو بیا   وِِ بـــــــــالُم

هَمَش   هی   وِ   ویرِشُم   وا     بیقراری 

نونم    دی    کی   ایرسُم    وِ  تیه    کالُم ؟

و اتیاش    تَش ایوَنه  وِ  لاشـــّـــم  هــردَم

   تا  وِکی  واغم  دیریش  هی  بنالــــُـــــم؟  

آسمون  دل  مو  مند   بی  ستـــــــــــــاره

مندیر  آساره ای  و  دیر    مجــــــــــــالُم

ای خــدا  په   سیچه   مو   مندمه   تی نا؟

ای  دودر عزیزمه  هی  سیش  اینــــــــالُم

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۴۷
داوود جمشیدیان

 

 

هر دم  وِ فـــِـــــرگِتُم مو ای گُل  هم تبارُم

نهلی مندیر بِمَهنُم مو هیچ  طاقـــــت ندارُم

هی یای مِنِه  خیالُم  تَش  ایونی وِ جونـــُـم

نونی که مو چندی سیت بیتا و وو بی قرارُم؟

هرفی اِیام وِ دینت چی  مَه  هی ایگـــروسی

بلات کنُم واگـــــــــــردُ م نیای و شووِ  تارُم

پَه تا وِ کی دی واهی مِنِه غـُــوارِِ عشقِت؟

هَمَش هی  وا  بگردُم و هی  دَووم  بیـــــارُم

کاشکی خزونِ عشقِت بِرِ وِ  مِن خیــــــالُم

بیای وِ مِن  دلم دی تو ای  گُلِ بهــــــــارُم

ایخوام که سی دلِ تو، هر چی گـُـلِ قشنگه

بریزُم و سرت وو وِ ری پُهــــــات  بِوارُم

 

دی ماه 1393  داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۴۵
داوود جمشیدیان

می نان وَنهِ وِری شون دودَرِ آسمـاری

 

مونهِ وَنهِ همیشه وِ یادِ وارگه پـــــاری

 

تُرنَش که یا دیاری ایوفته  مِن خیـــالُم

 

چی گُل که فاش ایبو ووایاههِ وا دیاری

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۴۳
داوود جمشیدیان

 

 

سی همو دودَری که هَمش مِنِه ویرو خیالومهِ   .

 

 

دلُم      تنگِ   بیو  دی   وا    دیــــــــــــــاری

مو     دشتِ     تشنیُم   ،  وا ریم       بِواری

و  شوقِ   دیدنت   شـَـــــــــــــــو   خو  ندارُم

ولُم     کِردی   مونهِ    وا بیقــــــــــــــــراری

هَمَش    مندیرِ     ویدنت      ایمَهــــــــــــــنُم

مَیَر   زِ  حـــــــــــــــالِ  مو   خَوَر  نــداری ؟

      بیار     ویرت     همو    روز    مِنِه    بارون    

که دادیم   قولی   و   نــــــادیم    قــــــــراری

ندونــــــم  که زِ  هفتی   یا   وِ     چـــــــــاری

که  چینو  عشــــــقِ   مِن  ویرُم   ایــــــــاری

زِ   دَسُم   نگــــــــــــروس  ای    دودرمــــال

بیو تا  که   بـــــریم  مِن       وارگه    پاری

ایخوام  چی  شونم  ری   برگـــِـت   بشیـــنُم

که  تَم  اُووی  همو  گــــلِ   بُهــــــــــــــاری

ندیدم   چی  تیــــــــــــات  وِ  مِنِه   عمــــرُم

پــــری  روی  مونی   وِ  بختیـــــــــــــــاری .

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۴۲
داوود جمشیدیان

  خوابِ عشق

 

 محَوِ رُخِ یار شدم

 در پیِ دلدار شدم

 راهیِ کویَش که شدم

 تشنهٔ دیدار شدم

 چون که نظر کرد مرا

 زود گرفتار شدم

 دست زدم بر رُخَش و

 عاشق و بیمار شدم

 عِشوه کُنان ناز که کرد

 ناز خریدار شدم

 رازِ نگاهش که بگفت

 مَحرَم ِاَسرار شدم

 شَبنمِ برگَش شدم و

 راهیِ گُلزار شدم

 بسته به زنجیرهٔ عشق

 رفته سرِ دار شدم

 بَه که چه بود خوابِ خوشی !

 حیف که بیدار شدم .

 

                           شاعرِ مُعاصر : داوودِ جمشیدیان

 

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۳۴
داوود جمشیدیان

 

وقت ، وقتِ کوچ است  و آوای خوش کوچ وسعتِ ایل را در برمیگیرد ، پژواکِ صدای دالوی بختیاری در میان ایل طنین انداز می شود ، آنجایی که بانگ بر می آورد : وقت کوچِ   دی وا بار کنیم سوزو  ( سبز کوه ) مندیرمونه .

 

مال کنونی دی   اِویده    ، منِ مو سم بهـــــاری

و ابار کنیم  بریم  دی  زِمِن   وارگه  پــــــــاری

ایخوایم  بریم  وِ ایــلاق دی  وقتِ  کوچ    اِویده

دوارته وی سراغــُــــــــــــم   ماتم  و  بیقراری

اَیَر برُم وا  با ایل که  اوچو   دی نََمَهنــُـــــــــم

دل مو جا  ایمَهنهِ  مِن  کوهِ  آسِمـــــــــــــــاری

هَمَش پَلا گلی  هی ایا  وِ  مِن  خیــــــــــــــــالُم

چه خوش  بیدم همسو ،       که ایویدن  دیاری

دس  اینادُم  من  دَسِش  دِر ایخــــــردیم  وابایک

ایرِهدُم وِِ سرش موهزار گُلِ   بُهـــــــــــــاری

آهای  گلی بیو  دی  وا     یَک بریم    وِ ایلاق

هَمَش وِ  مِن  دلُم   بووی   آرمونُمهِ  ووراری

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۳۲
داوود جمشیدیان

برای سبز کوه بختیاری  ( سرزمین اجدادی ام  ) که سربلند و استوار و تا ابد درهمجواری خورشید و آسمان جاودان خواهد ماند . 

 

سبز کوه  ای  خطه ی  زیبای  من

جای  داری  در دل شیــــدای  من

بیکرانی  در  نگــــــاهم   با  رُخت

ای  رُخت  افتاده  در رویــای  من

با  شکوهی  در نگــــــاه  هر کسی

جاودانی   در  دل  تنهــــــای   من

چهره ات عشق و  غرور من شده

با وجودت  گشته ای  دنیــــای  من

یادگــــــــــار  قوم  و  اجداد   منی

شب نشینی  در  دل  شبــــهای  من

خیمه   زد  نام  تو در جـــان و دلم

نقــــــــــــش  تو  آینه   پیدای   من

افتخــــــار من تویی ای  عشق  من

یادگار من ، بمان بر جــــــــای من

 

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۲۷
داوود جمشیدیان

 

تَش بِگِرن ای دوورگَل غیرذق ، مِجالو دیر مِجال هَمَش اِیان مِن ویرِ آدم . آدَمنِه و دِینو مسلمونی در اِیارِن .

 

هر شَو که یای  وِ ویرُم تونهِ صدا کُنُــم هی

 

پَلات که یان  مِن  دَسُم خومهِ  بَلاکنـُــم هی

 

هر دم اِرُم مِنهِ فِــــــرگ وِ  شوقِ  دیدنِ  تو

 

تَش که  وَنی  وِ جونُم  بُنگِ  خدا  کُــــنُم  هی

 

هرفَی  یوفتُم  وِ  دینت زِدَسُم  ایگـــــــروسی

 

نونُم که غیر ذق هی  جووَت  یَلا کُنـــُم  هی

 

یَدَم  ایای  نِهِنگُـــــــــم ، یَدَم  ایبوی  زمو دیر

 

پَلات یاری دیاری ، چه  وا  پَلات  کُنُم  هی؟

 

خالَ   زیرِ  لوواتِ   هی   یاری  مِن  خیالوم

 

وِ شوقِ نشقِ خــــــــالِت سیل وِ لِووا ت کُنُم هی

 

 

دی ماه 1393-داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۳ ، ۱۰:۳۵
داوود جمشیدیان

 

 

هر شَو وِشوقِ یارُم هی خَو پِلاکُنُـــــــم مو

 

ایرُم  مِنهِ خیـــــــالِش خومهِ بِلاکُنُـــــــم مو

 

تَش ایوُنهِ وِ جونُم  هرفَی خَـــــــووِش ایبینُم

 

هی دَس بَرُم زیر می ناش جووَش یَلاکُنُم مو

دی ماه 1393-داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۳ ، ۱۰:۳۳
داوود جمشیدیان

 

 

چه خووِ  فصلِ  بُهار بری وِ  شیمبار

 

زخروس خون تا وِ  شَو وِشوقِ دیدار

 

هی بیا  مِنهِ  دلِـــــــــــت بلالِ  مَوری

 

وِتیات هیچ خَو نیــــــــــا ،بِمَهنی  بیدار

دی ماه 1393-داوود جمشیدیان

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۳ ، ۱۰:۳۳
داوود جمشیدیان

 

 

ای دا بوگو حلالِت شیری که دادی خَردُم

 

هَمَش وِ ویرتُم دا وِ عِشقِت نیگُــــــدَ ردُم

 

هَنی بُنگِ لالایت هی ایرسه وِ  گوشُـــــم

 

عاشقِ بُنگِتُم مو، وا که دورِت بگــــــــردُم

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۳ ، ۱۰:۳۲
داوود جمشیدیان